Bli medlem

Vill du också hjälpa Lions att hjälpa? Bli medlem i Alfta Lions Club!

Hör av dig till oss via mejl eller ring oss.
lion@alftalions.se
Mona Roos 070-568 30 27
Anders Bastbacken 070-337 62 08

Vad gör Alfta Lions Club?
Vi hjälper andra. Vi hjälper lokalt med mer än 50% av våra medel, vi hjälper också Nationellt och Internationellt.

Hur?
Genom aktiviteterna: Surströmmingsskivan, Decemberkalendern, Lucia, Sunnangården, Stipendieutdelning, Ål-Yran med glasögoninsamling, Midsommarfirande Forsparken, Öppna hjälpbehov, ”Dolda hjälpbehov”, m.fl.

Vi samarbetar med:
Lions Cancerforskningsfond (endast 2% i administrationskostnad ), Världens Barn, Röda Fjädern, Barndiabetesfonden, m.fl.

Finansiering?
Genom: Surströmmingsskivan, Decemberkalendern, Lucia insamling m.m.
Insamlade medel går till Lions hjälpverksamhet.
Vår administration betalar vi med medlemsavgiften.

Vi har månadsmöte första onsdagen varje månad. 
Genomgång av våra aktiviteter, gästtalare, studiebesök, trevliga utflykter, m.m.

Lions är religiöst och politiskt obundet

Välkommen så berättar vi mer!