Stipendiater 2011

Personerna på bilden är från vänster till höger: Ulrika Carlsson, Erik Olof Wiklund, Cimen Hajo, syster till Ciya tar emot stipendiet, själv spelar han match och Jan Setterberg, Alfta Lions Clubs President.
Foto: Jan Söderholm, Alfta 

Erik Olof Wiklund, Ulrika Carlsson och Ciya Hajo
Foto: Jan-Erik Hedin, Alfta 

Vi i Alfta har nöjet och glädjen att ha många duktiga och framgångsrika medborgare. De som uppnått enskilda framgångar och de som genom sina insatser ger stöd till hjälpbehövande.

I år delar Alfta Lions ut tre stipendier på vardera 5.000 kr för framgångar inom ledarskap, kultur och idrott.

Alfta Lions Club tilldelar 2011 års stipendium i ledarskap till Ulrika Carlsson

Ulrika får stipendiet med följande motivering;

”För sitt ideella arbete i det tysta till stöd för människor i vardagen och hjälpbehövande i Lettland.”

Ulrika är bland annat initiativtagare till ett hjälpprojekt i Centrumkyrkan, som bland annat stickar och lagar insamlade leksaker till behövande.

Med en hjälpande hand eller sällskap i vardagen finns Ulrika också till hands.

Inom Kultur tilldelar Alfta Lions 2011 års stipendium till Erik Olof Wiklund

Erik får stipendiet med följande motivering;

”För sina framgångar som ung författare, målare och skulptör”

Erik har redan som artonåring debuterat som författare med två historiska romaner i Hälsingemiljö och flera böcker är på väg. I sitt måleri lyfter han med stor entusiasm fram positiva saker och händelser.
Som skulptör har han visat på en fin volymkänsla.

Inom Idrott tilldelar Alfta Lions 2011 års stipendium till Ciya Hajo

Ciya får stipendiet med följande motivering;

”För sina framgångsrika insatser inom Innebandy”

Ciya är en innebandyspelare med många kvaliteter, otroligt kvick och snabbtänkt, med bra flyt och med stort mod i sitt spel på banan som gett honom chans att spela i landslaget.